Đôi lời giới thiệu về blog

Giới thiệu

Advanced Programming là blog chia sẻ kiến thức lập trình miễn phí bằng tiếng việt cho tất cả mọi người có nhu cầu học tập và tìm kiếm.  Blog cung cấp các kiến thức về lập trình như: Java, Android, C, C++…….

Continue reading “Đôi lời giới thiệu về blog”

Advertisements